Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. „Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska".

 

Miasto Słupsk/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, iż  w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończyła się realizacja projektu „Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska  (nr umowy o dofinansowanie: RPPM.06.02.02-22-0006/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, Działanie 06.02.Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Projekt został przedłużony o sześć miesięcy z uwagi na epidemię  COVID-19.

Wartość projektu wyniosła 6 958 789,08 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu Państwa 6 610 849,63 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w partnerstwie z Fundacją „Progresja” oraz Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg". Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji usług świadczonych dotychczas w projekcie wobec osób zamieszkujących obszar rewitalizowany miasta Słupska zainteresowanych konkretnym rodzajem wsparcia przez okres dłuższy niż czas trwania projektu (55 miesięcy), licząc od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31.01.2027 r. w łącznej ilości 60  miejsc w  zakresie:

•    usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób potrzebujących - 11 etatów opiekunek;
•    wsparcie psychologiczne - 1 etat psycholog;
•    terapia sensoryczna -   1 etat pedagog terapeuta terapii sensorycznej;
•    usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów - 3 etaty asystentów;
•    działalności Placówki Wsparcia dziennego „Dom Sąsiedzki” skierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów (zajęcia, animacje łączące pokolenia, integrujące, edukacyjne i aktywizujące na świeżym powietrzu)- 30 miejsc + 2 streetworkerów ;
•    mieszkanie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych  przygotowujące do funkcjonowania w warunkach zbliżonych do domowych - 7 miejsc;
•    Pracownia Samodzielności Zakątek miejsca całodobowe - organizacja treningów samodzielności - 5 miejsc;

Lokalny Punkt Koordynujący, który wcześniej prowadzony był przez Fundację „Progresja” zostaje przeniesiony do MOPR-u.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Słupsku przy ulicy Słonecznej 15D w Słupsku, pokój 209/210 osobiście lub pod nr telefonu 59 814 28 15.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (plik PDF, rozmiar: 448 KB)
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik PDF, rozmiar: 697 KB)
  3. Formularz zgłoszeniowy (plik PDF, rozmiar: 319 KB)

 

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803