Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

STOP Przemocy z PIKBAZĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymał dofinansowanie w kwocie 76 000,00 zł ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu „STOP Przemocy z PIKBAZĄ”.

Realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

Projekt „STOP Przemocy z PIKBAZĄ” wpisuje się w ramy priorytetu II „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie”.

Cel projektu: zwiększenie dostępności wsparcia specjalistycznego w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PIKBAZA w Słupsku, a także poprawa jakości świadczonych usług poprzez wzrost kompetencji osób zaangażowanych do realizacji działań.

Czas trwania projektu: czerwiec 2022 r. - grudzień 2022 r. 

Wartość projektu: 95 000,00 PLN

Odbiorcy: Projekt skierowany jest do mieszkańców Słupska,  osób dorosłych, dzieci i młodzieży, osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wszystkie zaplanowane działania wpłyną na rozwój usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, zapewnią kompleksowość wsparcia, co wpłynie na poprawę jakości tych usług i przede wszystkim zapewni efekty z realizowanego wsparcia. Wszystkie działania będą służyły zintensyfikowaniu pomocy dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, będą miały ogromne oddziaływanie zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803