Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pomorskie dzieciom - rodzinna piecza zastępcza

 

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje projekt na mocy przyznanego grantu  w wysokości 216 575,00 zł. Tę kwestię reguluje umowa nr 20/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu z projektu „Pomorskie dzieciom”, zawarta 17 września 2021 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim (z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk) a Miastem Słupsk (z siedzibą w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3. 76 -200 Słupsk).  

 1. Termin realizacji – od 17.09.2021 r. do 31.03.2023 r.
 2. Grant w wysokości:

216 575,00 zł w tym:

1)   ze środków UE: 204 543,05 zł

2)   ze środków budżetu państwa: 12 031,95 zł

Cele projektowe

Głównym celem projektu „Pomorskie dzieciom” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej. Środki z grantu, które przyznano MOPR w Słupsku zostaną wykorzystane na wsparcie uczestników projektu w walce z epidemią tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kadry organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracującej bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. Dzięki wsparciu osób z otoczenia dziecka (rodziny zastępcze, pracownicy organizatora), również ono będzie chronione przed negatywnymi skutkami epidemii.

W ramach grantu zaplanowano m.in. następujące działania:

 • udzielanie specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego w Pracowni Samodzielności „Zakątek”
 • zakup niezbędnych materiałów i akcesoriów do prowadzenia zajęć
 • specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne w formie dyżurów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 • specjalistyczne poradnictwa pedagogiczne całodobowe w zakresie usamodzielniania się wychowanków (wsparcie całodobowe, weekendowe)
 • specjalistyczne poradnictwo dotyczące aktywizacji zawodowej grupowe dla małoletnich
 • specjalistyczne poradnictwo dotyczące aktywizacji zawodowej indywidualne dla małoletnich
 • mediacje, terapie rodzinne oraz grupy wsparcia dla rodzin
 • specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne
 • bony edukacyjne
 • superwizja
 • korepetycje dla dzieci i wsparcie w nauce

 

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803