Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pomorskie dzieciom - rodzinna piecza zastępcza

 

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje projekt na mocy przyznanego grantu  w wysokości 216 575,00 zł. Tę kwestię reguluje umowa nr 20/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu z projektu „Pomorskie dzieciom”, zawarta 17 września 2021 r. w Gdańsku pomiędzy Województwem Pomorskim (z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk) a Miastem Słupsk (z siedzibą w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3. 76 -200 Słupsk).  

 1. Termin realizacji – od 17.09.2021 r. do 30.06.2023 r.
 2. Grant w wysokości:

216 575,00 zł w tym:

1)   ze środków UE: 204 543,05 zł

2)   ze środków budżetu państwa: 12 031,95 zł

Cele projektowe

Głównym celem projektu „Pomorskie dzieciom” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej. Środki z grantu, które przyznano MOPR w Słupsku zostaną wykorzystane na wsparcie uczestników projektu w walce z epidemią tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kadry organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracującej bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. Dzięki wsparciu osób z otoczenia dziecka (rodziny zastępcze, pracownicy organizatora), również ono będzie chronione przed negatywnymi skutkami epidemii.

W ramach grantu zaplanowano m.in. następujące działania:

 • udzielanie specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego w Pracowni Samodzielności „Zakątek”
 • zakup niezbędnych materiałów i akcesoriów do prowadzenia zajęć
 • specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne w formie dyżurów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 • specjalistyczne poradnictwa pedagogiczne całodobowe w zakresie usamodzielniania się wychowanków (wsparcie całodobowe, weekendowe)
 • specjalistyczne poradnictwo dotyczące aktywizacji zawodowej grupowe dla małoletnich
 • specjalistyczne poradnictwo dotyczące aktywizacji zawodowej indywidualne dla małoletnich
 • mediacje, terapie rodzinne oraz grupy wsparcia dla rodzin
 • specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne
 • bony edukacyjne
 • superwizja
 • korepetycje dla dzieci i wsparcie w nauce

Trwałość projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w rezultacie realizacji Grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPPM.06.02.02-22-0001/21 pn. „Pomorskie dzieciom” Umowa Nr 20/U-ROPS-EFS/2021 w Pracowni Samodzielności „Zakątek” w okresie trwałości projektu tj. od 01.07.2023 r. do 01.06.2025 r. realizowane będą warsztaty, grupy wsparcia oraz inne formy specjalistycznej terapii zajęciowej mające na celu poprawę funkcjonowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. W Pracowni Samodzielności Zakątek dostępne są miejsca dla 50 dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie deklaruje gotowość rozpoczęcia realizacji usług wobec osób chętnych do skorzystania ze wsparcia.

 

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803