Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pomorskie dzieciom - instytucjonalna piecza zastępcza

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku od 17.09.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 realizuje projekt: „Pomorskie dzieciom”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02. Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Wartość projektu: 233 432,00 zł, z czego:

  1. ze środków UE: 220 463,55 zł
  2. ze środków budżetu państwa: 12 968,45 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków izolacji społecznej dzieci i młodzieży  przebywających w Placówkach Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość”   spowodowanych pandemią (agresja, nieprzystosowanie społeczne, zaburzenia: zachowania, osobowości, adaptacyjne i inne zaburzenia emocjonalne, problemy z edukacją).

Okres realizacji projektu:

17.09.2021 – 30.06.2023

Działania:

  1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne,
  2. Warsztaty edukacyjne dla pracowników Placówek,
  3. Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających piecze instytucjonalną,
  4. Korepetycje i wsparcie w nauce,
  5. Doposażenie placówki w używany samochód osobowy, sprzęt bakteriobójczy (lampy bakteriobójcze, generatory ozonu), myszki i słuchawki bezprzewodowe.

Rezultaty:

Rezultatem realizacji projektu będzie ograniczenie spowodowanych pandemią negatywnych skutków izolacji społecznej dzieci i młodzieży  przebywających w Placówkach Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” . Zaplanowane zadania przyczynią się do wzmocnienia zdrowia psychicznego wychowanków osłabionego  długoterminowym stresem, który negatywnie wpłynął na ich samopoczucie i odporność. Dzięki warsztatom edukacyjnym kadra placówki pogłębi wiedzę w zakresie radzenia sobie z poczuciem bezwartościowości wśród wychowanków, zachowań destrukcyjnych, opozycyjno-buntowniczych, wycofania się z kontaktu co przełoży się pozytywnie na wychowanków.

Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że wielu uczniów potrzebuje pomocy w nadrobieniu strat w uczeniu się, zaplanowane korepetycje chociaż częściowo zniwelują lukę w nauczaniu. Dodatkowo placówka zostanie doposażona w sprzęt  niezbędny do walki z covid-19 oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy i nauki zdalnej, a także w środek transportu niezbędny do dowozu uczestników projektu do miejsc realizacji zaplanowanych działań.

Trwałość projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w rezultacie realizacji Grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr: RPPM.06.02.02-22-0001/21 pn. „Pomorskie dzieciom” Umowa Nr 21/U-ROPS-EFS/2021 w Placówkach Socjalizacyjnych w okresie trwałości projektu tj. od 01.07.2023 r. do 01.06.2025 r. dostępnych będzie 30 miejsc pobytu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku deklaruje gotowość rozpoczęcia realizacji usług wobec osób chętnych do skorzystania ze wsparcia.

 

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803