Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku uzyskał dofinansowanie w kwocie 187 919,70 ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację projektu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”. Jest on związany z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu resortowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Można było uzyskać wsparcie w zakresie pobytu dziennego i całodobowego, a także poradnictwa specjalistycznego.

Na pobyt dzienny pozyskano środki w wysokości niemal 123 tys. zł, które zostaną przeznaczone na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) w czasie, kiedy ich opiekunowie będą mogli odpocząć lub załatwiać swoje sprawy.

44 tys. zł udało się pozyskać na pobyt całodobowy w ośrodkach wsparcia, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisanych do rejestru wojewody lub w innych miejscach wskazanych przez uczestnika Programu, które otrzymają pozytywną opinię realizatora Programu.

Ponadto tak jak w ubiegłym roku będzie świadczone specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne) oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, na które pozyskaliśmy niemal 30 tys. zł. W wyniku realizacji tego zadania członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną zwiększy swoją wiedzę w tym zakresie.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803