Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Mieszkanie chronione treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Mieszkanie chronione treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Informacje ogólne dla usamodzielnianych wychowanków

1)  Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która opuszcza pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się wsparcie procesu usamodzielniania osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez pracę socjalną i realizację programów usamodzielnia.

W strukturze MOPR w Słupsku znajduje się jedno mieszkanie chronione dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej  usytuowane w centrum Słupsku. Przeznaczone jest dla 5 osób usamodzielnionych, które ukończyły 18 lat i opuściły pieczę zastępczą oraz posiadają zatwierdzony indywidualny program usamodzielnienia, a ponadto spełniają poniższe warunki:

  • nie maja możliwości powrotu do środowiska naturalnego;
  • wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia.

3)  Pobyt w mieszkaniu chronionym w zależności od sytuacji dochodowej może być bezpłatny lub częściowa odpłatny.

4) W oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy w drodze decyzji administracyjnej, zostaje przyznane prawo pobytu w mieszkaniu oraz określona procentowa wysokość odpłatności jaką mieszkaniec będzie ponosił przez okres pobytu.

 

W celu uzyskania bliższych informacji można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 skontaktować się z pracownikiem MOPR do spraw usamodzielnienia:

Panią Barbarą Syrek - b.syrek@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25,

Panią Dorotą Religą - d.religa@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25.

 

Niezbędne dokumenty:

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803