Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalną pieczę zastępczą w Słupsku tworzą trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Placówki Socjalizacyjne „ Mój Dom-Moja Przyszłość” to trzy mieszkania:

1. Placówka Socjalizacyjna przy ul. Lutosławskiego 21/2. Kontakt 59 84 14 880. Koordynator Placówki p. Małgorzata Kowieska

2. Placówka Socjalizacyjna przy ul. Mickiewicza 38/7. Kontakt 59 84 24 484. Koordynator p. Maria Hampel-Grabka

3. Placówka Socjalizacyjna przy ul. Tuwima 21a/7. Kontakt 59 84 24 530. Koordynator p. Barbara Czarnecka-Waluk

Kierownikiem Placówek jest p. Marlena Kot-Brzezińska. Kontakt 59 84 14 880

 

Łącznie w trzech Placówkach może przebywać 32 dzieci z miasta Słupska. W każdej Placówce jest sześciu wychowawców, którzy pełnią całodobową opiekę nad dziećmi. Do dyspozycji wychowawców i wychowanków jest również psycholog.

Podopieczni trafiają do naszych Placówek na skutek decyzji Sądu Rejonowego w Słupsku (III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Słupsku). W Placówce mogą przebywać dzieci od 10 roku życia do ukończenia pełnoletności. Jeżeli dziecko po ukończeniu 18 roku życia chce kontynuować naukę i pozostać w Placówce, ma taką możliwość do 25 roku życia.

Naszym głównym celem jest zapewnienie opieki dziecku oraz praca z jego rodziną nad powrotem do domu i wzmacnianie relacji z bliższą lub dalszą rodziną. W przypadku braku możliwości powrotu, podopieczny jest przygotowywany do procesu usamodzielnienia, tak, by mogło samodzielnie i odpowiedzialnie żyć. Wychowawcy pracujący w Placówce, są często jedynymi osobami w życiu tych młodych ludzi, którzy pokierują, pomogą, zaopiekują się i przygotują do dorosłego życia.

Aktualne informacje o działalności placówek zawarte są w linku poniżej:

www.facebook.com/pow.slupsk/

Do zadań Placówek opiekuńczo-wychowawczych należy:

1) stwarzanie prawidłowych warunków do działalności opiekuńczo – wychowawczej placówek, w tym przestrzegania standardów opieki i wychowania określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
2) koordynowanie odpowiedniego stanu zatrudnienia w placówkach,
3) sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem funkcjonowania placówek oraz nad przebiegiem procesów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktyczno – terapeutycznych,
4) kierowanie pracą Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803