Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy/ Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України

Tu znajdziecie Państwo informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy/ 

Тут ви знайдете інформацію для батьків дітей, які приїжджають з України

 

1. Co zrobić aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce? Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole?

. Що робити, щоб записати дитину до школи в Польщі?

На що ваша дитина має право у школі?
 

Informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - co zrobić by zapisać dziecko do szkoły

Що робити, щоб записати дитину до школи в Польщі?

mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

 

2.Informacja dla rodziców przybywających z Ukrainy zainteresowanych edukacją przedszkolną i szkolną w publicznych jednostkach oświatowych Miasta Słupska:

W celu zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Edukacji, pokój 200 i 205, tel. 59 84 88 322 – celem wskazania szkoły dysponującej miejscami. Podjęte zostaną starania, aby dzieci lub uczniowie zostali skierowani do szkół w pobliżu miejsca, w którym zatrzymała się rodzina.

  • Dzieci z Ukrainy zostaną objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną w szkole; udzielać jej będą w szczególności psycholodzy i pedagodzy, a także terapeuci pedagogiczni. Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą także liczyć rodzice uczniów.
  • Dzieci nie posługujący się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach języka polskiego oraz dodatkowych zajęciach wyrównawczych; będą także miały wsparcie osoby władającej językiem ukraińskim.
  • Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

2) Інформація для батьків, які приїжджають з України та зацікавленi у дошкільній i шкільній освіті в державних навчальних закладах міста Слупська

• Для зарахування дитини до садка чи школи звертайтеся до мерії м.Слупськa, Bідділу Oсвіти, оф. 200 та 205, тел. 59 84 88 322 – щоб вказати школу з вільними місцями. Буде докладено зусиль для розміщення дітей або учнів у школах поблизу місця проживання сім'ї.

• Діти з України отримають у школі психолого-педагогічну допомогу; її забезпечуватимуть, зокрема, психологи та вихователі, а також педагогічні терапевти. Батьки вихованців також можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу.

• Діти з України, які не володіють польською мовою в такій мірі, щоб отримувати повноцінні знання в шкільному закладі, можуть відвідувати додаткові уроки на курсах вивчення польської мови; також вони будуть забезпечені допомогою людини, яка розмовляє українською.

• Визначення класу (року навчання) вирішується на підставі виданих за кордоном шкільних документів, а за їх відсутності - по декларації від батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Переклад документів на польську мову не потрібно робити присяжним перекладачем.

3. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku uruchamia świetlicę dla dzieci z rodzin uchodźców z Ukrainy

Zaprasza dzieci od 4. roku życia,

od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8:00 – 15:00

do budynku Białego Spichlerza przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku.

Kontakt: 601 142 441

3. Музей Центрального Помор’я в Слупську відкриває клубний будинок для дітей із сімей біженців з України.

Запрошуємо дітей від 4 років, понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 15:00. до будівлі Білого зерносховища за адресою вул. Szarych Szeregów 12 у Слупську.
Контакти: 601 142 441

4. Od 1 kwietnia br. rusza składanie wniosków o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dzięki temu rodzic zapłaci nawet 400 zł mniej za opiekę nad swoim dzieckiem. Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie. To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki – nie rodzicom.

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek będzie można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

· portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

· Platformy Usług Elektronicznych ZUS

· bankowości elektronicznej.

Więcej informacji: Ważne informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

4. З 1 квітня ц.р. починає подавати заявки на співфінансування догляду за дитиною в яслах, дитячому клубі чи з денником. Завдяки цьому батьки будуть платити до 400 злотих менше за догляд за дитиною. Для тих дітей, які не будуть охоплені сімейним капіталом, наприклад, першими або єдиними дітьми в сім’ї, а також тими, хто не відповідає віковому критерію, уряд підготував інше рішення. Це субсидія на проживання дитини в яслах, дитячому клубі або з денним вихователем. Співфінансування становитиме максимум 400 злотих на місяць на дитину, але не більше суми плати, яку сплачує батько за перебування дитини в закладі. Гроші будуть перераховані безпосередньо установі, яка керує опікувальною установою, а не батькам. Щоб отримати фінансування, батьки або опікуни повинні подати заявку. Прийом заяв на співфінансування, їх розгляд та перерахування коштів відповідатиме Заклад соціального страхування.

Заявку можна подати з 1 квітня 2022 року лише онлайн через: · Портал Emp @ tia Міністерства сім'ї та соціальної політики Платформа електронних послуг ZUS Електронний банкінг.

Більше інформації : Ważne informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Menu

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803