Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Zasady składania wniosków na świadczenia od 1 lipca

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje swoje zadania. Wejście do siedziby Ośrodka jest nadal ograniczone. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub mailowo w uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt osobisty za pośrednictwem Punktu Podawczego (w pomieszczeniach dawnej kasy), w dniach pracy Ośrodka od godz. 8.00 do 15.00. Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatów Dyrektora Ośrodka znajdujących się w zakładce "Aktualności".

Jeśli chodzi o składanie wniosków na świadczenie "Dobry Start" (300+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego to jest to możliwe w formie elektronicznej  lub tradycyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zalecamy składanie aplikacji za pośrednictwem strony internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów -  w szczególności  do wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego również drogą elektroniczną, należy dołączyć:

  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik sądowy, sąd okręgowy) o bezskuteczności egzekucji alimentów,
  2. zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów na rzecz wierzyciela za rok 2019 r. 

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosków drogą elektroniczną, powinny je złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście do skrzynki, która znajduje się na terenie MOPR przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych. Wnioski muszą być wypełnione i podpisane.

W siedzibie MOPR będą przyjmowane tylko te osoby, które ubiegają się o zasiłek pielęgnacyjny lub po raz pierwszy składają wnioski. Wszystkie osoby, które pobierały świadczenia nie będą miały możliwości złożenia wniosku u pracownika działu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba to poszczególne osoby będą wzywane telefonicznie na ustaloną godzinę (w godz. 8-14)

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803