Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID – 19” sfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu POWER 2014-2020.

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu

Wartość projektu: 513,5 tys. zł

Dofinansowanie: 513,5 tys. zł

Cel

Dzięki środkom z Unii Europejskiej i Urzędu Wojewódzkiego zakupimy sprzęt komputerowy i audiowizualny dla naszych wychowanków o wartości niemal 513,5 tys. zł. Będzie on niezbędny dla podopiecznych do realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania.
W ramach wsparcia, dzieci otrzymają również środki ochrony osobistej. Oprócz komputerów i laptopów, zakupimy również maseczki i rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, urządzenia wielofunkcyjne (drukarki ze skanerem), telewizory, tablice interaktywną, odtwarzacze CD z głośnikami, projektory (z ekranami), drukarki, a także oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, a także wyposażenie miejsca kwarantanny w pieczy instytucjonalnej.

Okres realizacji projektu

IX-XI 2020

Grupa docelowa

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Działania

Działania związane z tym projektem skupiają się na zakupie wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie nauki zdalnej, a także do organizacji miejsc kwarantanny (izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej) i środków ochrony indywidualnej.

Efekty

Skutkiem wsparcia w ramach projektu będzie zabezpieczenie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Słupsku przed negatywnymi skutkami Covid-19.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803