Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

Asystenci pomogli już 50 osobom niepełnosprawnym

Asystenci pomogli już 50 osobom niepełnosprawnym

W dalszym ciągu realizujemy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020", na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 319 590 zł w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- Bezpłatnym wsparciem asystenta zostało objętych 50 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którymi obecnie opiekuje się 30 asystentów. Do tej pory asystenci zrealizowali 2031,5 godzin – mówi Katarzyna Filipiak, kierownik Działu Projektów i Analiz w MOPR. - Należy zwrócić uwagę, że od marca, przez kwiecień, maj i czerwiec działania związane z tym programem zostały znacznie spowolnione. Przyczyną jest oczywiście pandemia covid -19. Zgodnie z wytycznymi projektowymi, możemy zrealizować 9600 godzin do końca tego roku.

Program jest skierowany do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne mogą wskazać konkretną osobę, która ma pełnić usługi asystenckie. Wszelkie informacje wraz z kartą zgłoszenia są dostępne w zakładce "Nabór zgłoszeń osób niepełnosprawnych". Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów MOPR pod nr 598142815, e-mail: k.filipiak@mopr.slupsk.pl.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803