Terminy wypłat zasiłków we wrześniu 2014 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za ubiegłe miesiące:

10.09.2014 r.

Rodziny zastępcze:

10.09.2014 r.

Zasiłki stałe:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

24.09.2014 r.

K, L, Ł, M, N, O

25.09.2014 r.

P, R, S, T, U, W, Z, Ż

26.09.2014 r.

Zasiłki celowe i okresowe:

A

08.09.2014 r.

B

09.09.2014 r.

C

11.09.2014 r.

D

12.09.2014 r.

E

16.09.2014 r.

F

17.09.2014 r.

G

19.09.2014 r.

H

22.09.2014 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za bieżący miesiąc:

29.09.2014 r.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2014 rok.

Miesiąc

Dzień Wypłaty

Nieodebrane z poprzedniego miesiąca

Styczeń

27

10

Luty

27

10

Marzec

27

10

Kwiecień

28

10

Maj

29

9

Czerwiec

26

10

Lipiec

28

10

Sierpień

28

8

Wrzesień

29

10

Październik

30

10

Listopad

28

10

Grudzień

19

3