Terminy wypłat zasiłków w kwietniu 2015 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za ubiegłe miesiące:

10.04.2015 r.

Rodziny zastępcze:

10.04.2015 r.

Zasiłki stałe:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

22.04.2015 r.

K, L, Ł, M, N, O

23.04.2015 r.

P, R, S, T, U, W, Z, Ż

24.04.2015 r.

Zasiłki celowe i okresowe:

A

08.04.2015 r.

B

09.04.2015 r.

C

13.04.2015 r.

D

14.04.2015 r.

E

15.04.2015 r.

F

16.04.2015 r.

G

17.04.2015 r.

H

20.04.2015 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za bieżący miesiąc:

27.04.2015 r.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2015 rok.

Miesiąc

Dzień Wypłaty

Nieodebrane z poprzedniego miesiąca

Styczeń

29

9

Luty

26

10

Marzec

26

10

Kwiecień

27

10

Maj

28

8

Czerwiec

25

10

Lipiec

30

10

Sierpień

27

10

Wrzesień

28

10

Październik

29

9

Listopad

27

10

Grudzień

22

3