Terminy wypłat zasiłków w kwietniu 2014 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za ubiegłe miesiące:

10.04.2014 r.

Rodziny zastępcze:

10.04.2014 r.

Zasiłki stałe:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

23.04.2014 r.

K, L, Ł, M, N, O

24.04.2014 r.

P, R, S, T, U, W, Z, Ż

25.04.2014 r.

Zasiłki celowe i okresowe:

A

07.04.2014 r.

B

08.04.2014 r.

C

09.04.2014 r.

D

11.04.2014 r.

E

14.04.2014 r.

F

15.04.2014 r.

G

16.04.2014 r.

H

17.04.2014 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za bieżący miesiąc:

28.04.2014 r.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2014 rok.

Miesiąc

Dzień Wypłaty

Nieodebrane z poprzedniego miesiąca

Styczeń

27

10

Luty

27

10

Marzec

27

10

Kwiecień

28

10

Maj

29

9

Czerwiec

26

10

Lipiec

28

10

Sierpień

28

8

Wrzesień

29

10

Październik

30

10

Listopad

28

10

Grudzień

19

3