Terminy wypłat zasiłków - grudzień 2019 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za ubiegłe miesiące:

06.12.2019 r.

Rodziny zastępcze:

06.12.2019 r.

Zasiłki stałe:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, l, ł,M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ż

 

 

19.12.2019 r.

Zasiłki celowe i okresowe:

A

05.12.2019 r.

B

09.12.2019 r.

C

11.12.2019 r.

D

12.12.2019 r.

E

16.12.2019 r.

F

17.12.2019 r.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, porgramu 500 plus, na 2019 rok.

Miesiąc

Dzień Wypłaty

Nieodebrane z poprzedniego miesiąca

 Program 500 Plus   

Styczeń

25

10 

 25

Luty

25

08

25 

Marzec

25

08

25 

Kwiecień

26

10

26 

Maj

 24

10

24 

Czerwiec

24

 10

24

Lipiec

 26

 10

26 

Sierpień

 26

 09

26

Wrzesień

 23

 10

 23

Październik

 25

 10

 25

Listopad

25

 08

 25

Grudzień

20

 09

 20

 

 

Informacja o odbiorze żywności dla poszczególnych Zespołów w maju 2019 r.

 

zywnosc maj 

 

PO Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 (kliknij)

(Plik Pdf 701 KB)