Terminy wypłat zasiłków w październiku 2014 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za ubiegłe miesiące:

10.10.2014 r.

Rodziny zastępcze:

10.10.2014 r.

Zasiłki stałe:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

27.10.2014 r.

K, L, Ł, M, N, O

28.10.2014 r.

P, R, S, T, U, W, Z, Ż

29.10.2014 r.

Zasiłki celowe i okresowe:

A

07.10.2014 r.

B

08.10.2014 r.

C

09.10.2014 r.

D

13.10.2014 r.

E

14.10.2014 r.

F

16.10.2014 r.

G

17.10.2014 r.

H

21.10.2014 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za bieżący miesiąc:

30.10.2014 r.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2014 rok.

Miesiąc

Dzień Wypłaty

Nieodebrane z poprzedniego miesiąca

Styczeń

27

10

Luty

27

10

Marzec

27

10

Kwiecień

28

10

Maj

29

9

Czerwiec

26

10

Lipiec

28

10

Sierpień

28

8

Wrzesień

29

10

Październik

30

10

Listopad

28

10

Grudzień

19

3