Terminy wypłat zasiłków w czerwcu 2015 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za ubiegłe miesiące:

10.06.2015 r.

Rodziny zastępcze:

10.06.2015 r.

Zasiłki stałe:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

22.06.2015 r.

K, L, Ł, M, N, O

23.06.2015 r.

P, R, S, T, U, W, Z, Ż

24.06.2015 r.

Zasiłki celowe i okresowe:

A

08.06.2015 r.

B

09.06.2015 r.

C

11.06.2015 r.

D

12.06.2015 r.

E

15.06.2015 r.

F

16.06.2015 r.

G

17.06.2015 r.

H

18.06.2015 r.

Zasiłki nieodebrane w terminie za bieżący miesiąc:

26.06.2015 r.

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 2015 rok.

Miesiąc

Dzień Wypłaty

Nieodebrane z poprzedniego miesiąca

Styczeń

29

9

Luty

26

10

Marzec

26

10

Kwiecień

27

10

Maj

28

8

Czerwiec

25

10

Lipiec

30

10

Sierpień

27

10

Wrzesień

28

10

Październik

29

9

Listopad

27

10

Grudzień

22

3

 

 

Informacja o odbiorze żywności dla poszczególnych Zespołów.

 Zespół Pracy Socjalnej nr 1, Sekcja do Spraw Osób Bezdomnych, Rodziny Zastępcze

 

29.06.2015 

 Zespół Pracy Socjalnej nr 2

 

 30.06.2015

Zespół Pracy Socjalnej nr 3

 

 1.07.2015
 Zespół Pracy Socjalnej nr 4

2.07.2015 

 

 Zespół Pracy Socjalnej nr 5

 

3.07.2015 

PO Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 (kliknij)
(Plik Pdf 701 KB)