adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 210
telefon: 59-814-28-15

Do zadań zespołu ds. analiz i bezpieczeństwa informacji należy:

1) opracowywanie rocznego sprawozdania Ośrodka, oceny zasobów pomocy społecznej,
2) ocena stanu kontroli zarządczej,
3) wskazywanie obszarów problemowych stanowiących podstawę do opracowywania programów,
4) prowadzenie konsultacji w opracowywaniu procedur kontroli zarządczej oraz przeglądów dokumentów wewnętrznych regulujących poszczególne standardy kontroli zarządczej,
5) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania w ośrodku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wyrażanie stanowiska w przedmiocie możliwości udostępnienia danych podmiotom zewnętrznym,
6) organizacja archiwizacji i brakowania dokumentów Ośrodka,
7) wykonywanie czynności zastrzeżonych dla administratora bezpieczeństwa informacji
8) prowadzenie ewidencji korzystania z archiwum przez pracowników MOPR w Słupsku,
9) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej.