adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 201
telefon: 59-81-42-801, 81-42-802
Fax. 59-81-42-803
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zadań Sekretariatu należy:

1) prowadzenie zbioru aktów wewnętrznych MOPR w Słupsku,
2) prowadzenie zbioru pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska dyrekcji oraz pracownikom MOPR w Słupsku,
3) prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska dotyczących działalności MOPR w Słupsku,
4) prowadzenie zbioru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych pracownikom przez Dyrektora MOPR w Słupsku,
5) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez MOPR,
6) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
7) obsługa Dyrektora i jego zastępcy oraz ich gości,
8) prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora,
9) przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
10) udzielanie informacji interesantom, m. in. poprzez: informowanie o funkcjonowaniu i strukturze MOPR, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych,
11) koordynowanie wyjazdów kierowców samochodami służbowymi,
12) ustalanie grafiku spotkań w sali konferencyjnej,
13) prowadzenie ewidencji i wydawanie biletu miesięcznego ,,na okaziciela” przez pracowników MOPR w Słupsku,
14) przyjmowanie pism przesłanych drogą elektroniczną oraz przekazywanie ich odpowiednim pracownikom zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
15) czynności związane z obiegiem korespondencji, a w szczególności:
a) przyjmowanie korespondencji, przesyłek oraz dokumentów,
b) prowadzenie rejestru pism wpływających,
c) przygotowanie pism do dekretacji Dyrektora,
d) segregacja i dystrybucja pism do odpowiednich działów,
e) prowadzenie rejestru pism wychodzących,
f) przygotowanie korespondencji do wysłania,
g) korespondencja z pozostałymi ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami,
h) przyjmowanie i wysyłka korespondencji dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.