adres: ul.Słoneczna 15d
          76-200 Słupsk

Przewodniczący: Waldemar Matynia

Celem działania Zespołu jest realizacja zadań okreslonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.