Do zadań Placówek Wsparcia Dziennego należy:

1) planowanie pracy placówki,
2) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
3) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci na zajęciach,
4) stała i systematyczna współpraca z rodziną - nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami dziecka, prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych, zachęcanie rodziców do działań na rzecz dzieci i świetlicy,
5) pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych,
6) organizowanie czasu wolnego - prowadzenie zajęć tematycznych w placówce i poza nią, umożliwiających dziecku poznanie zdrowego stylu życia,
7) prowadzenie pracy z grupą tak, aby mogła stać się konstruktywną grupą rówieśniczą,
8) współpracę z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę,
9) pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami życiowymi, kryzysami (rodzinnymi, rówieśniczymi, szkolnymi itp.),
10) dożywianie dzieci,
11) prowadzenie grupowych zajęć rozwijających umiejętności społeczne i życiowe,
12) utrzymywanie współpracy z pracownikami socjalnymi.

 

Aktualne informacje o działalności placówek zawarte są w linku poniżej:

https://www.facebook.com/pwd.slupsk/

Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego: Malina Iwaszko

Placówka wsparcia dziennego Nr 1

Placówka wsparcia dziennego Nr 2

Placówka wsparcia dziennego Nr 3

Placówka wsparcia dziennego Nr 4