adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 216
telefon: 59-814-28-25

Do zadań Zespołu ds. komunikacji społecznej należy:

1) pozyskiwanie wolontariuszy i koordynowanie ich działań w MOPR,
2) redagowanie informacji i zamieszczanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) współpraca z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami,
4) przeprowadzanie akcji informacyjnych,
5) zbieranie i redagowanie informacji dla mediów dotyczących działalności Ośrodka,
6) reprezentowanie w mediach Ośrodka (wypowiedzi dla prasy i w mediach elektronicznych),
7) monitoring prasy lokalnej i ogólnopolskiej,
8) kreowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka w mediach oraz wśród mieszkańców miasta.