Dział Usług Opiekuńczych

adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 217,218
telefon: 59-81-42-826, 59-81-42-827

 

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych należy:

1) organizowanie pomocy w formie:
a) usług opiekuńczych,
b) specjalistycznych usług opiekuńczych,
c) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,
3) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
4) nadzorowanie i kontrolowanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydawanymi decyzjami administracyjnymi,
5) egzekwowanie należności za świadczone usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6) współpracowanie z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych w zakresie windykacji należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych,
7) przygotowywanie umów o partycypacji w kosztach usług członków rodziny świadczeniobiorcy zobowiązanych do alimentacji,
8) wprowadzanie danych do systemu POMOST w zakresie niezbędnym do wydawania decyzji w sprawie usług opiekuńczych,
9) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie usług opiekuńczych,
10) przygotowywanie dokumentacji dla Kolegium Odwoławczego w przypadku odwołań od wydanych decyzji dotyczących usług opiekuńczych,
11) udzielanie pomocy interwencyjnej lub porad zgłaszającym się osobom nie wymagającym zorganizowanych usług opiekuńczych i kierowanie ich do odpowiednich organizacji lub instytucji,
12) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie pozyskiwania dla świadczeniobiorców pomocy rzeczowej oraz sprzętu do pielęgnacji i usprawnienia w funkcjonowaniu,
13) prognozowanie i analizowanie potrzeb w zakresie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Stacja Socjalna Joannitów

adres: ul.Szczecińska 99
          76-200 Słupsk
teren słupskiej pływalni
piętro: parter
telefon: 59-84-42-858
emali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Placówka przyjmuje interesantów od pn.-pt. w godz. 8.00-10.00 ( w godz. 10.30-15.00 praca w środowiskach)

Kierownik: Halina Matynia

Do zadań Stacji Socjalnej Joannitów, wchodzącej w skład Działu Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych, należy:

1) świadczenie osobom chorym i niepełnosprawnym pomocy ambulatoryjnej,
2) wypożyczanie osobom niepełnosprawnym pozyskanych z darów przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
3) wykonywanie usług pielęgnacyjnych w domach w oparciu o materiały i sprzęt pozyskany z darów,
4) przygotowywanie w domach do czynności pielęgnacyjnych członków rodziny, którzy mieszkają z osobami wymagającymi takiej opieki,
5) zaopatrywanie osób chorych i niepełnosprawnych w pozyskane z darów:
a) medyczne środki pomocnicze,
b) leki – na podstawie recept wystawionych przez lekarza,
6) systematyczne prowadzenie pomiarów diagnostycznych, promocji zdrowia, udzielanie porad indywidualnych i świadczenie usług pielęgnacyjnych w mieszkaniach chronionych przy ul. Grzybowej,
7) przekazywanie pomocy rzeczowej pozyskanej z darów placówkom pomocy społecznej,
8) pozyskiwanie darów głównie w Niemczech promując potrzeby słupskiego systemu pomocy społecznej poprzez przyjmowanie w placówce gości z Niemiec, utrzymywanie kontaktów z Joannitami niemieckimi, a także współuczestniczenie w tworzeniu informacji medialnych ukazujących się na terenie Niemiec.