adres: ul. Słoneczna 15d
           76-200 Słupsk

piętro: parter
pokój nr: 06
telefon: 59-81-42-871, 59-81-42-872

Do zadań Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy:

1) wykonywanie czynności mających na celu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :
a) uczestnictwa w turnusach rehabilitacji społecznej,
b) likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania,
c) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
2) podejmowanie czynności mających na celu uzyskanie przez uprawnione organizacje pozarządowe i instytucje dofinansowania ze środków PFRON zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie nadzoru nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej istniejących na terenie Miasta Słupska i dofinansowanych ze środków PFRON,
4) realizowanie programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz innych programów do których przystąpi Ośrodek,
5) udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym, w szczególności w zakresie pomocy oferowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.