adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 214 
telefon: 59-81-42-821

Kierownik: Waldemar Matynia

Dział realizuje zadania poprzez działające w nim zespoły: Zespół ds. Pieczy Zastępczej, Zespół ds. Poradnictwa Specjalistycznego oraz działające w dziale mieszkanie chronione.

Zespół ds. pieczy zastępczej
mieszkanie chronione
Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego