adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: parter
pokój nr: 12
telefon: 59-848-10-50, 59-848-10-51, 59-841-12-24  (punkt informacyjny)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik: Zofia Gumińska

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy:

1) przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
2) wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
3) wydawanie decyzji administracyjnych,
4) wprowadzanie danych do programu Płatnik,
5) przyjmowanie odwołań i przekazywanie ich wraz z dokumentami do SKO,
6) sporządzanie list wypłat (przekazy pocztowe, przelewy, lista do kasy MOPR),
7) postępowanie dotyczące świadczeń w przypadku gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (współpraca z ROPS),
8) działalność komisji ds. umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń i zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
9) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących umorzeń nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,
10) przekazywanie informacji o zwrocie świadczeń uznanych za nienależnie pobrane przez Marszałka Województwa Pomorskiego,
11) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
12) wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
13) kierowanie wniosków do:
a) prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kk,
b) wydziałów komunikacji o zatrzymanie prawa jazdy,
c) PUP o aktywizację zawodową dłużnika,
14) przekazywanie decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego do komorników sądowych,
15) przekazywanie informacji dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznanych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
16) przekazywanie informacji o przyznanych świadczeniach do organu właściwego dłużnika,
17) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych na wniosek organu właściwego wierzyciela,
18) przekazywanie informacji dotyczących dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego wierzyciela i podjęcie działań wobec tego dłużnika,
19) występowanie z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec niego,
20) wnioski o ustalenie miejsca pobytu dłużnika do wydziału udostępniania informacji Centrum Personalizacji Dokumentów MSW,
21) występowanie z pozwem do sądów w celu ustalenia kuratora dla osoby nieobecnej w miejscu zamieszkania,
22) przekazywanie do Urzędu Miejskiego informacji o spłatach zadłużenia przez dłużnika alimentacyjnego,
23) zamawianie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
24) sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych.