adres: ul.Słoneczna 15d
           76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 222

Do zadań osoby na stanowisku ds. BHP należy:

1) prowadzenie szkoleń BHP,
2) kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
3) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i nieprawidłowościach w zakresie bhp,
5) branie udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.