adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 103
telefon: 59-84-12-843

Do zadań Zespołu ds. obsługi prawnej należy:

1) udzielanie i ewidencjonowanie porad prawnych udzielanych klientom w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej,
2) reprezentowanie MOPR przed sądami lub innymi organami na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora,
3) opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów zarządzeń Dyrektora MOPR oraz uchwał przygotowywanych przez MOPR do podjęcia przez Radę Miejską,
4) opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy,
5) analizowanie aktów prawnych, informowanie o zmianach w przepisach prawnych i konieczności wdrożenia przepisów dotyczących zakresu działania MOPR,
6) udzielanie porad i konsultacji prawnych komórkom i jednostkom organizacyjnym Ośrodka.