adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: I
pokój nr: 104, 105, 106
telefon: 59-81-42-844, 59-81-42-845 , 59-81-42-846

Kierownik: Elżbieta Dreścik

 1. analiza dokumentacji (wywiady środowiskowe) dotyczącej przyznawania świadczeń z zakresu zadań własnych i zleconych pomocy społecznej,
 2. wprowadzanie danych do systemu POMOST (wywiady, wnioski, decyzje),
 3. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 4. sporządzanie list wypłat gotówkowych, przelewów, przekazów, składek ZUS świadczeń pomocy społecznej,
 5. wprowadzanie do systemu POMOST danych osobowych prawnych opiekunów oraz przygotowywanie list przelewów,
 6. wprowadzanie danych osób pobierających zasiłki stałe, sprawdzanie zgodności składek ZUS w systemie PŁATNIK,
 7. potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk RMUA),
 8. sprawdzanie w systemie "Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej SEPI danych dotyczących osób zarejestrowanych w PUP, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 9. sprawdzanie i przesyłanie dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 10. przygotowanie abonamentów, list i wydawanie abonamentów obiadowych,
 11. wprowadzanie do systemu POMOST faktur za posiłki (bary, szkoły, przedszkola, żłobki),
 12. wystawianie zaświadczeń dla klientów MOPR do ZUS, PUP dot. pobierania świadczeń,
 13. wystawianie zaświadczeń dla osób nie figurujących w bazie danych Ośrodka,
 14. współpraca z Zakładem pogrzebowym, wystawianie zleceń dotyczących sprawienia pogrzebu,
 15. wprowadzanie danych do systemu POMOST, 
 16. sporządzanie sprawozdań oraz bieżących raportów z udzielanych świadczeń,
 17. ścisła współpraca z pracownikami zespołów pracy socjalnej, księgowości, informatykami,