Bezpłatna "TELEOPIEKA" dla Słupszczan

 

„Teleopieka” jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego w formie wisiorka na szyi, terminala umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno - Alarmowego. Program docelowo jest kierowany do 50 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnoprawnych lub samotnych.

Podstawowe znaczenie dla programu ma tzw. „przycisk życia”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum Operacyjno - Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich wskazanych wcześniej przez osobę objętą systemem, celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję.
Operator „Teleopieki” dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, np. kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp.

Program prowadzony jest na podstawie umowy między Miastem Słupsk, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i operatorem systemu, Polskim Centrum Opieki. Klienci korzystający z tej formy pomocy nie ponoszą opłat za korzystanie z systemu. Warunkiem dla beneficjenta jest posiadanie stacjonarnego abonamentu telefonicznego (połączenia z Centrum Operacyjno - Alarmowym są płatne jak impuls wg abonamentu).

W Słupsku wdrażaniem systemu i rozdziałem urządzeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Osoby zainteresowane zainstalowaniem w ich domach telefonu z funkcją „Teleopieki” mogą kontaktować się z pracownikami MOPR. Osoby korzystające dotychczas z pomocy MOPR powinny kontaktować się ze swoim pracownikiem socjalnym. Mieszkańcy miasta Słupska, którzy nie byli dotychczas klientami Ośrodka mogą uzyskiwać informację na temat programu w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych pod numerem telefonu 59-840-04-95.