MOPR sprawuje nadzór pedagogiczny nad osobami usamodzielnianymi, przebywającymi w mieszkaniu chronionym. Lokal przeznaczony jest dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.