1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
(pdf Plik Rozmiar: 130.96 KB)

Procedura - dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
(pdf Plik Rozmiar: 84,65 KB)

2. Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych,w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON.
(pdf Plik Rozmiar: 184,02 KB)

Procedura - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
(pdf Plik Rozmiar: 130 KB)

3. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(pdf Plik Rozmiar: 69.23 KB)

Procedura - Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON
(pdf Plik Rozmiar: 84,4 KB)

4. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PRFON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
(pdf Plik Rozmiar: 107 KB)

Procedura - Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON
(pdf Plik Rozmiar: 90,2 KB)

5. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
(pdf Plik Rozmiar: 123 KB)

6. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
(pdf Plik Rozmiar: 130 KB)

Procedura - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON
(pdf Plik Rozmiar: 123 KB)

 

Kryteria oceny wniosków:
1. Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
(pdf Plik Rozmiar: 100 KB)

2.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie turnusów reahabilitacyjnych
(pdf Plik Rozmiar: 64 KB)

3.Kryteria oceny wniosków – Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
(plik PDF Rozmiar: 58 KB)

4.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
(plik PDF Rozmiar: 80 KB) 

5.Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
(plik PDF Rozmiar: 78 KB)