Program Aktywny Samorząd

Rehabilitacja społeczna

 

Miejsce załatwienia sprawy:

adres: ul. Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: parter
pokój nr: 06
telefon: 59-840-18-90
telefon: 59-841-49-81

 


Informujemy, iż Ośrodek nie zajmuje się refundacjami składek lub dofinansowań do wynagrodzeń – szersze informacje http://www.pfron.org.pl/ w zakładce obsługa dofinansowań i refundacji.

 

Składając wniosek należy okazać WAŻNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Oryginał orzeczenia do wglądu.