Aktualności

Do 204 osób bezdomnych dotarli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych. Personel MOPR wsparli streetworkerzy Stowarzyszenia „Horyzont”, Policja oraz Straż Miejska. Akcję zainicjowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

miniatura - pracownicy socjalni wraz ze strażnikami miejskimi rozmawiają z osobą bezdomną

Czytaj więcej: Policzyli bezdomnych

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2013 r. ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2012 r. poz 1548) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku Dział Świadczeń rodzinnych informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3 wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa, z dniem 01.07.2013 r.:

Czytaj więcej: Zmiany w Ustawie o...