Aktualności

105 specjalnych czapeczek przygotowali seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań”. Czapeczki trafią na odziały onkologiczne i hospicja dla dzieci.

front

Czytaj więcej: Czapki Niewidki 

11 328 zł. przekazali pracownicy Grupy Energa na wakacyjny wypoczynek dzieci z Placówek Socjalizacyjnych "Mój Dom - Moja Przyszłość" w Słupsku. Środki zebrali w ramach akcji „Aktywni Charytatywni”.

front

Czytaj więcej: Energa dzieciom 

Otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 ogłoszonego w dniu 31 października 2017 przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Czytaj więcej: Otwarty nabór partnera