Aktualności

Zalety systemu teleopieki prezentowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w trakcie Dnia Seniora, zorganizowanego w słupskim oddziale ZUS. System jest darmowy, a MOPR ma do rozdysponowania jeszcze około 100 zestawów dla mieszkańców terenów objętych rewitalizacją w Słupsku.

front

Czytaj więcej: Teleopieka w ZUS