Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku poszukuje pracowników na sześć stanowisk pracy.  Ogłoszenia o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami w linkach poniżej.

1. Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy, pracownik socjalny do spraw seniorów i osób z niepełnosprawnościami w Dziale Analiz i Projektów, w wymiarze etatu pełnym na czas określony.
http://bip.mopr.slupsk.pl/dokumenty/56

2. Zatrudnienie na stanowisku pracy opiekun - opiekunka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym.
http://bip.mopr.slupsk.pl/dokumenty/54

3. Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym
http://bip.mopr.slupsk.pl/dokumenty/52

4. Zatrudnienie na stanowisku pracy pielęgniarz-pielęgniarka w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych w wymiarze etatu pełnym
http://bip.mopr.slupsk.pl/dokumenty/49

5. Nabór na cztery stanowiska wychowawców w placówce wsparcia dziennego.
http://bip.mopr.slupsk.pl/dokumenty/46

6. Zatrudnienie na wolne stanowisko pracy asystenta rodziny na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy
http://bip.mopr.slupsk.pl/dokumenty/22

Dom Sąsiedzki przu ul. Ogrodowej 20 A

dom ssiedzki