Integracyjnym spotkaniem seniorzy z ul. Grzybowej pożegnali lato.

Specjalnie spotkanie z okazji kończącego się lata, seniorom z mieszkań objętych wsparciem MOPR, przygotowali pracownicy Zespołu pracy socjalnej nr 1, 4 (Zespołu do spraw seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych) oraz Działu usług opiekuńczych. Gospodarze zaprosili radną Małgorzatę Lenart, Violettę Karwalską Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz Klaudiusza Dyjasa, Dyrektora MOPR w Słupsku. Uroczysty obiad odbył się 12 września. 

1

2

3

4

5

6