Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku, lato żegnały dzieci oraz ich opiekunowie ze wszystkich typów rodzin zastępczych. Na tą specjalną okazję, pracownicy Ośrodka przygotowali moc atrakcji.

Na kończący wakacje festyn, ponad trzydzieścioro dzieci oraz ich opiekunów, zaprosili koordynatorzy Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej MOPR. Impreza miała miejsce na terenie SOSiR w Parku Kultury 30 sierpnia.  
Pogoda i frekwencja dopisała. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in.: bokserski trening, grę w piłkę nożną i siatkówkę, zajęcia plastyczne, rzemieślnicze jak tworzenie biżuterii z koralików, gry sportowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z tworzenia układów elektronicznych i programowania. Przeprowadziły je firmy Matplaneta i Nord Elektronik Plus.

1

2