Tradycyjnie na rozpoczęcie wakacji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zorganizowali pełen atrakcji festyn dla rodzin zastępczych. Było bardzo dużo atrakcji.

Pełen gier i zabaw festyn dla dzieci ze wszystkich typów rodzin zastępczych, zorganizowali koordynatorzy Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej MOPR. Impreza odbyła się na terenie SOSiR w Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku 18 czerwca. Pracownicy Ośrodka zaprosili opiekunów wraz z dziećmi. Przygotowano moc atrakcji: festiwal baniek, konkurencje sprawnościowe, zajęcia plastyczne, trening boksu, ping-pong. Wydarzeniu towarzyszył konkurs na najlepsze upieczone ciasto na festyn. Było sportowo, twórczo i bardzo smacznie.  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18