Jak system teleopieki działa ?, Czy warto go instalować ? oraz czy jest darmową usługą ? Na takie i wiele innych pytań odpowiadali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podczas Słupskich Dni Seniora. MOPR posiada jeszcze 120 zestawów teleopieki do rozdysponowania wśród mieszkańców miasta.

Specjalne stoisko informacyjne prezentujące system teleopieki prowadzili pracownicy Biura Projektu MOPR, podczas Słupskich Dni Seniora, które obchodzono w mieście 13 i 14 czerwca. Stoisko funkcjonowało przez dwa dni w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego. Punkt MOPR cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy obchodów święta seniorów mieli masą pytań dotyczących systemu. Najczęściej pytano o to, czy jest darmowy oraz kto się do niego kwalifikuje, a także czy są jeszcze dostępne zestawy ?
- Mamy jeszcze do rozdysponowania około 120 wolnych zestawów teleopieki – informuje Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR - System jest zupełnie darmowy ale aktualnie wolne zestawy przeznaczone są do montażu w obszarze rewitalizacji miasta, czyli śródmieście i okolice. System jest bardzo skuteczny, uratował już życie kilku osobom i zapobiegł katastrofie budowlanej wykrywając ulatniający się gaz.
W trakcie Dni Seniora w SCOPiES podczas Konferencji „Akademia Zdrowia – Słupskie Dni Seniora” o systemie teleopieki opowiadał także Marcin Treder, zastępca Dyrektora MOPR. Tytuł prelekcji „Teleopieka – system wspierający osoby starsze”.

System, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadza od połowy listopada 2018 roku, w ramach projektu  „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Teleopieka instalowana jest w domach osób niesamodzielnych. Składa się z tak zwanej opaski życia, z przyciskiem SOS. Za jej pomocą senior może skontaktować się z Centrum Pomocy, w razie sytuacji nagłej np. zagrażającej życiu, lub zgłosić każdy inny problem. Przez opaskę można rozmawiać. Dodatkowo w systemie teleopieki, w domach montowane są czujniki ruchu, czadu lub gazu oraz stacja HUB integrująca pracę wszystkich urządzeń w domu.

Osoby zainteresowane włączeniem się w program teleopieki, mieszkające w rejonie śródmieścia objętego programem rewitalizacji, powinny skontaktować się z Zespołem do spraw seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych MOPR: tel. 59-81-42-862, 59-81-42-863, 59-81-42-864. Można także osobiście odwiedzić ośrodek przy ul Słonecznej 15d w Słupsku. Pracownicy zajmujący się kwalifikowaniem do programu pracują w pokojach 120, 121, 121, 122.

1