Warsztat aktywizacyjno - integracyjny zorganizowali dla niepełnosprawnych mężczyzn pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1 i 4, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W akcji pomogły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Słupsku.

Specjalny warsztat dla niepełnosprawnych mężczyzn mieszkających w mieszkaniu chronionym wspieranym, miał miejsce 21 maja przy ul. Niemcewicza. Działania miały za zadanie aktywizować mieszkańców, były także formą propozycji innych form spędzania czasu wolnego. Dzieci wraz z podopiecznymi malowali dłońmi bezpośrednio moczonymi w farbach prace plastyczne. MOPR zaprosił dzieci z sąsiedniej szkoły podstawowej w ramach integracji w lokalnym środowisku.

Cykl warsztatów pod nazwą  "Pomoc i wsparcie – czy tylko? - projekt POBUDZIĆ DZIAŁANIE – malowanie 10 palcami – aktywizacja mieszkańców mieszkania chronionego wspieranego.",  stworzyli i prowadzić będą pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej Nr. 1i 4 MOPR w Słupsku.

1

2

3

4

5

6

7

8