Ruszają ciekawe projekty Zespołów Pracy Socjalnej.

Pracownicy socjalni ZPS nr I i IV w związku z rozpoczęciem szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia pracowników socjalnych, specjalność: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami realizowanym, przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, realizują projekty socjalne.

Pierwszy projekt pt.  "Pomoc i wsparcie – czy tylko? - projekt POBUDZIĆ DZIAŁANIE – malowanie 10 palcami – aktywizacja mieszkańców mieszkania chronionego wspieranego." skierowany jest do niesamodzielnych i niepełnosprawnych mężczyzn zamieszkujących w mieszkaniu chronionym wspieranym przy ul. Niemcewicza 20/1.

Celem projektu jest aktywizowanie mieszkańców mieszkania poprzez zaproponowanie im innych form spędzania czasu wolnego. Mamy nadzieję, że spotkania z dziećmi i młodzieżą i wzajemna integracja ze środowiskiem lokalnym będą działaniami cyklicznymi i zaowocują dalszą współpracą, a także kolejnymi działaniami.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia plastyczne, podczas których wykonane zostaną prace metodą malowania 10 palcami. Pomoc i wsparcie przy wykonywaniu prac zaoferowali w ramach współpracy i integracji uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 9. Pierwsze spotkanie i zajęcia zaplanowano w II połowie maja 2019 r.

W projekcie pt.„ Podtrzymać samodzielność – Zatrzymać wspomnienia.” mieszkanki mieszkania chronionego dla kobiet przy ul. Lutosławskiego 10/1 będą aktywizowane poprzez osobisty kontakt z seniorkami z Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” przy ul. Jaracza 9. W czasie spotkań mieszkanki mieszkania chronionego powspominają z pensjonariuszkami DDPS czasy swojej młodości, w miłej i sympatycznej atmosferze spędzą czas wolny. Spotkania będą odbywać się cyklicznie począwszy od czerwca 2019 roku.

Projekt pt. "Aktywizacja chorych psychicznie – drogą do podtrzymania samodzielności życiowej - „Chcę być w środowisku, nie ograniczaj mnie, poznaj mnie.” ma na celu poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym osób całkowicie i częściowo ubezłwasnowolnionych. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach kulinarnych oraz zajęciach z treningu budżetowego. Zajęcia odbędą się w świetlicy przy ul. Grzybowej 2 w miesiącu maju 2019 r.

Projekt pt. "Umiejętne wykorzystanie czasu wolnego, metodą podtrzymywania relacji interpersonalnych– Samodzielna, ale nie sama".
Projekt socjalny realizowany jest przez pracowników socjalnych – opiekunów mieszkania chronionego treningowego dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi w Słupsku, powstał z myślą aby pomóc mieszkankom w usamodzielnieniu i przygotować je do radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością. Tak aby beneficjentki potrafiły radzić sobie z codziennością i mogły nabyć nowe umiejętności oraz nabyły umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
Prowadzone są:
- zajęcia kulinarne z wykorzystaniem metod pracy indywidualnej i grupowej, umiejętne organizowanie czasu poprzez wykorzystanie dostępnych sprzętów gospodarstwa domowego, angażowanie wszystkich mieszkańców (w tym dzieci) przygotowanie spotkania okolicznościowego, śniadania Wielkanocnego.
Umożliwianie uczestnictwa w różnych formach życia społecznego:
- Kształtowanie pozytywnych relacji uczestniczek z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami w urzędach, instytucjach kultury – wyjście do teatru i kawiarni, wizyta w CIS oraz ŚDS,
- Ukazywanie pozytywnych aspektów poprawnej prezentacji, niwelowanie zachowań biernych i braku inicjatywy – jak przygotować się do wyjścia oficjalnego, kawiarni czy teatru,
- Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie, poprzez wspólne działania w mieszkaniu chronionym treningowym.

Pracownik socjalny Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 związku z rozpoczęciem szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia pracowników socjalnych, specjalność: praca socjalna z osobami uzależnionymi realizowanego, przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, realizuje projekty socjalny pn: "Wychodzę z nałogu - wsparcie osób uzależnionych od alkoholu, uczestniczących w programie reintegracji społeczno - zawodowej Centrum Integracji Społecznej w Słupsku".
Projekt jest realizowany od dnia 02.01.2019 r. do 31.05.2019 r. Celem  projektu jest poprawa funkcjonowania osób uzależnionych od alkoholu w  życiu codziennym, poprzez udział w zajęciach profilaktycznych i podjęcie leczenia odwykowego. W realizacji projektu wykorzystuje się zasoby osobowe i materialne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej i Partnerów projektu ( m.in: Pracowni Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu z siedzibą w Słupsku).