Spis osób bezdomnych i badanie socjodemograficzne prowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w nocy z 13 na 14 lutego. Akcję prowadzono na terenie całej Polski w ramach inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Słupsku w akcji brały udział cztery patrole złożone z pracowników MOPR, Policji, Straży Miejskiej, studentów ratownictwa medycznego oraz pracy socjalnej Akademii Pomorskiej. Osoby bezdomne liczono w placówkach oraz tak zwanych miejscach niemieszkalnych: pustostanach, działkach, klatkach schodowych, w których osoby bezdomne przebywają lub mogą przebywać. Oprócz liczenia oraz oferowania pomocy, prowadzone było także za pomocą specjalnej ankiety badanie socjodemograficzne w zakresie problematyki bezdomności. Badanie ma na celu uzyskanie jak największej liczby informacji, na bazie których będzie wiadomo, jak wygląda i kto tworzy grupę osób bezdomnych w Polsce i jakie narzędzia pracy dobrać w metodach udzielania pomocy osobom bezdomnym.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11