Tańce i letnia atmosfera towarzyszyła festynowi zorganizowanemu dla seniorów przy ul. Grzybowej w Słupsku.

Impreza odbyła się w piątek 21 września. Zorganizowali ją pracownicy socjalni z Zespołu pracy socjalnej nr 1 oraz pracownicy Działu usług opiekuńczych i specjalistycznych MOPR. Festyn zorganizowano w ramach projektu „Integracja poprzez zabawę”. Spotkanie było także jednym z elementów obchodów Słupskich Dni Seniora.

1

2

3

4