„Razem Raźniej” - MOPR zakończył ciekawy projekt dla seniorów.

Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupku w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. realizowali projekt pt „Razem raźniej”. Projekt skierowany był do seniorów w wieku powyżej 60 roku życia, którzy nie orientują się i nie znają oferty przeznaczonej specjalnie dla ich grupy wiekowej w mieście Słupsk. Projekt polegał na organizacji cyklu spotkań, których tematyka dotyczyła: miejsca i możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu; zakres obowiązków pielęgniarek środowiskowych – spotkania z pielęgniarką środowiskową; kwestii systemu teleopieki oraz wsparcia usług opiekuńczych; tematyki bezpieczeństwa seniorów – spotkanie z dzielnicowymi II KMP w Słupsku, zasady działania Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z oddziałami oraz wykłady organizowane przez pracownika dydaktyczno-naukowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy których tematem był” „Pieniądz – skarb czy papierek” – kiedy pieniądz ma znaczenie, a kiedy stanowi wyłącznie kawałek papieru z nadrukiem. Projekt miał na celu aktywizację społeczną osób starszych w wieku poprodukcyjnym zamieszkałych na osiedlu Niepodległości w Słupsku poprzez spotkania integracyjne i informacyjne, zwiększenie udziału uczestników w życiu społecznym, podniesienie motywacji do podejmowania wspólnych działań, nawiązywania nowych kontaktów ogólnospołecznych, wymiany doświadczeń oraz podniesienie poczucia własnej wartości, analiza posiadanych dóbr w różnych warunkach. Spotkanie zakańczające projekt odbyło się Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku, przy grillu integracyjnym, podczas którego uczestnicy zostali zapoznani z działaniami Dziennego Domu, mieli możliwość rozmowy z przedstawicielką społeczności seniorów DDPS.

1

2

3

4

5