Mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami oficjalnie otwarto w Słupsku w ramach projektu „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”. Wstęgę podczas uroczystości przecięła m.in Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta Słupska.
Placówki oficjalnie otwarto 26 lipca. Goście i dyrekcja MOPR wraz z personelem spotkali się w jednej z nich przy ul. Niemcewicza. Uroczystość wzbudziła duże zainteresowanie mediów. To ważne nowe obiekty na mapie pomocowej Słupska.

Mieszkania będą działać przy ul. Niemcewicza i Lutosławskiego. Pierwsze przeznaczone jest dla mężczyzn i zaplanowano je na 9 miejsc. W drugim przyjmowane będą kobiety. Znajdzie tu miejsce maksymalnie 6 pań. Personel sprawujący opiekę nad osobami przebywającymi w mieszkaniach, to opiekunki oraz pielęgniarka i rehabilitant.
Głównym zadaniem obu placówek będzie czasowe wspieranie osób z niepełnosprawnościami, które z różnych powodów nie będą mogły przebywać w swoich domach. Np. znajdzie tu miejsce starsza osoba samotna, która wychodzi ze szpitala, a jej stan wymaga opieki, której nikt nie zapewni jej w domu. Z pomocy będą także mogli skorzystać np. w ramach tak zwanego wsparcia wytchnieniowego, rodzice niepełnosprawnych dorosłych dzieci, wymagających całodobowej opieki, którzy będą chcieli wyjechać na urlop.
Koszt wyposażenia i dostosowania mieszkań to 666 tys. zł.

Projekt prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” oraz Towarzystwem Nasz Dom realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu, m.in. wprowadzenie nowoczesnego systemu teleopieki, usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie rodziny, prowadzone są usługi opiekuńcze na terenie Słupska.

1

2

2.5

3.5

4

5

7

8

9

10