Dziesięć lat temu otwarta została pierwsza w Słupsku Placówka Socjalizacyjna „Mój Dom Moja Przyszłość” przeznaczona dla dzieci i młodzieży, które nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach.

Placówkę utworzono na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/233/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku, mówiącej że z dniem 1 stycznia 2008 roku tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Słupsk, stanowiącą Placówkę Wielofunkcyjną pod nazwą „Mój Dom Moja Przyszłość” z siedzibą przy ul. Lutosławskiego. Dyrektorem nowego miejsca został Klaudiusz Dyjas – To był przełomowy moment, bo do tego momentu dzieci z terenu Słupska, które z różnych względów nie mogły przebywać w swoich rodzinach, trzeba było umieszczać w placówkach w innych miejscowościach – wspomina Klaudiusz Dyjas – To było bardzo trudne. Wiem to z własnego doświadczenia, gdyż prawie dwa lata realizowałem to zadanie pracując jeszcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzie w Słupsku. Miejsc nie było, trzeba było czekać w kolejkach, a dzieci często jechały do bardzo oddalonych od Słupska miejscowości, co utrudniało ich kontakt z rodzinami. Uchwała była jedną z najlepszych decyzji samorządu w sprawie rozwiązania poważnego problemu.
Placówkę przy ul. Lutosławskiego oficjalnie otwarto na początku lipca 2008 roku. Pierwsze dziecko zostało w niej umieszczone już miesiąc później.
Struktura Placówek zaczęła się rozrastać. W lipcu 2009 roku otworzono kolejną przy ul. Mickiewicza, a w 2013 roku pod koniec marca przy ul. Tuwima. W tym samym roku dochodzi do zmian na stanowisku dyrektora. Szefem na kolejne trzy lata zostaje Łukasz Kuchnowski. Były dyrektor podejmuje się kierowaniem MOPR w Słupsku.
Placówki Socjalizacyjne „Mój Dom Moja Przyszłość” we wrześniu 2016 roku decyzją Rady Miasta wchodzą w strukturę MOPR, w której pozostają do dzisiaj.
- Pragnę wszystkim wychowawcom, pracownikom, osobom nas wspierającym serdecznie za ten czas podziękować – mówi Klaudiusz Dyjas – Wykonujecie na co dzień bardzo ważną pracą na rzecz dzieci, które mają dużo trudniejszy start w życie dając im Dom, w którym mogą się wychowywać i rozwijać.

Placówki Socjalizacyjne „Mój Dom Moja Przyszłość” w Słupsku działają w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na terenie miasta zlokalizowane są trzy mieszkania, w których aktualnie przebywa 30 dzieci. Rolą specjalistycznego personelu Placówek jest stworzenie dzieciom, które z różnych powodów nie mogą się wychowywać w ich biologicznych rodzinach, jak najlepszych warunków do ich rozwoju. Kadra w mieszkaniach realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze w taki sposób, aby panowała w nich jak najbardziej ciepła i rodzinna atmosfera. Dzieciom organizowane są święta bożego narodzenia i wielkanocne, urodziny, komunie.
Wychowawcy szukają stale sponsorów oraz nawiązują liczne współprace z organizacjami pozarządowymi i fundacjami, aby dzieci uczestniczyły w bardzo ciekawych wydarzeniach. Dzięki temu podopieczni uczestniczyli w obozie surwiwalowym, rejsie żeglarskim, wyjeżdżają na letnie i zimowe kolonie. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta: wychodzą do kina, teatru, uczestniczą wydarzeniach sportowych. Dzieci chodzą na specjalnie zorganizowane dla nich spotkania z osobami reprezentującymi ciekawe i inspirujące zawody.

1

2

20

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14