Wnioski do programu 300 Plus. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane w MOPR od 01.08.2018 r.

Celem programu jest pomoc rodzicom w zakupie wyprawek szkolnych dla dzieci. Świadczenie przeznaczone jest na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny do 20 roku życia (dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do (24 lat) Na jego przyznanie nie będzie wpływać kryterium dochodowe, a także liczba dzieci w rodzinie. Rodzice nie będą musieli w żaden sposób przyznanych środków rozliczać. Warto wiedzieć, że świadczenie jest zwolnione od podatku i nie wlicza się do dochodu przy staraniu się o inne formy wsparcia.
Aby otrzymać świadczeni należy złożyć wniosek. Prawo ma rodzic lub opiekun prawny, faktyczny, rodzic zastępczy w przypadku dzieci będących w pieczy zastępczej.
Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15d w Słupsku. Od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia w MOPR wnioski będą przyjmowane w wersji tradycyjnej (papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 roku. Dokument który wpłynie do MOPR w lipcu bądź sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Na wnioski złożone w późniejszych terminach Ośrodek będzie miał do dwóch miesięcy czasu na ich rozpatrzenie.

Środki w ramach programu bedą wypłacane w terminach wypłat świadczeń rodzinnych. 

Wniosek
Załącznik