Dziewięć litrów krwi oddali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Hydro Naval i CIS W akcji wzięło udział dwadzieścia osób.

Wspólną akcję przeprowadzono w piątek 13 kwietnia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Szarych Szeregów. Pracownicy wszystkich podmiotów zaangażowani są na co dzień w ideę honorowego krwiodawstwa. Tak powstał pomysł połączenia sił i oddania większej ilości krwi, o której pozyskanie stale zabiega Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Centrum stara się zebrać zapasy tej najcenniejszej substancji szczególnie na okres letni, gdy ilość krwi co roku dramatycznie spada.
- Dziękuję wszystkim partnerom akcji, że wsparli tą szczytną ideę – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR – Po raz kolejny udało się zorganizować i sprawnie wszystko przeprowadzić. Zachęcamy wszystkich aby łączyli swoje siły i wspierali Centrum Krwiodawstwa w ich misji.

Piątkowa akcja miała też dodatkowy wątek. Szef MOPR został Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Prestiżową legitymację odbierają osoby, które w sumie oddały sześć litrów krwi.
Partner akcji Firma Hydro Naval na co dzień produkuje wysoce zaawansowane maszyny i urządzenia. Centrum Integracji Społecznej działa na polu ekonomii społecznej, pomaga wrócić na rynek pracy osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19