Na specjalnym spotkaniu młodzież objęta szczególną opieką MOPR uczyła się o bezpiecznych zachowaniach w kontekście zjawiska handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

Spotkanie odbyło się w piątek 6 kwietnia, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i miało formę warsztatową. Poprowadziła je Asystentka Projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu. Projekt realizowany jest przez organizację charytatywną Armia Zbawienia przy wsparciu Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. 

Zdaniem organizacji, z informacji jakie otrzymywane są od służb porządkowych wychowankowie placówek socjalizacyjnych znajdują się w potencjalnej grupie ryzyka osób zagrożonych współczesnym niewolnictwem. Za granicą są łatwym celem przestępców oferujących m.in. „dobrą” pracę. W trakcie zajęć młodzi ludzie m.in. uczyli się jak bezpiecznie szukać pracy według specjalnie przygotowanego modelu weryfikacji ofert pracy. - Niestety zjawisko handlu ludźmi we współczesnym świecie nadal istnieje i jest ono po handlu narkotykami i bronią najbardziej dochodową gałęzią działalności przestępczej. – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR i jednocześnie członek pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi - Zależy nam na bezpieczeństwie młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosły świat i nie zawsze będą mogli podeprzeć się doświadczeniem i środkami swoich rodziców, tak jak w przypadku ich rówieśników wychowujących się w rodzinach biologicznych.

 

Koordynatorka projektu siedzi na krześle w trakcie zajęć

na zdjęciu koordynatorka projektu, dyrektor MOPR, wychwawczynie i dzieci słuchają wykładu

koordynatorka projektu na tle tablicy

koordynatorka projektu na przy grupie młodzieży w sali

Dyrektor MOPR i wychowawcy uczestniczą aktywnie w warsztatach

młodzież rozwiązująca zadania w grupie