W związku z nasileniem się niskich temperatur i zapowiadaną falą mrozów pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwracają się do mieszkańców miasta o wzmożoną czujność i reagowanie w przypadkach, gdy zobaczą osoby mogące być osobami bezdomnymi przebywającymi w tak zwanych miejscach niemieszkalnych, którym może zagraża niebezpieczeństwo, z w uwagi na niskie temperatury.  Pracownicy MOPR proszą także o informacje o osobach samotnych, także osobach starszych,  którym z faktu mrozów, także może zagrażać niebezpieczeństwo. Sygnały prosimy kierować w dni robocze do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pod numer telefonu: 59-84-020-84, Straży Miejskiej tel. 986, lub całą dobę Policji tel. 997, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 59-84-020-84.

 

Pracownica MOPR rozmawia z osobą bezdomną na działkach