Przebieraną zabawę karnawałową przygotowali podopieczni Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. To już druga taka impreza w historii działalności Klubu.

Kolorowa impreza miała miejsce w Klubie przy ul. Jana Pawła II w piątek 9 lutego. Było bardzo muzycznie i tanecznie. Podopieczni KAWON wraz z personelem sami przygotowali przebrania, które tworzyli w ramach terapii zajęciowej. Do zadania podeszli bardzo kreatywnie. Do wspólnej zabawy karnawałowej zaproszono dyrekcję MOPR oraz przyjaciół Klubu.

 

Uczestnicy klubu o goście w tracie tańca

Uczestnicy klubu i goście w tracie tańca

Dyrektor MOPR z księdzem i koordynatorką Klubu

Dyrektor MOPR z uczestniczką Klubu Uczestnicy zabawy przy stole

Uczestnicy zabawy przy stole

Dyrektor MOPR z koordynatorką Klubu

Przebrana uczrestniczka zabawy

Dyrektor MOPR z koordynatorką Klubu

Zbiorowe zdjęcie uczestników zabawy