Do 189 osób bezdomnych dotarli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz ze służbami porządkowymi. Badanie socjodemograficzne przeprowadzono m.in. na terenie Słupska.

Badanie przeprowadzono 8 grudnia na terenie całego województwa pomorskiego w tych samych godzinach nocnych. Liczenie osób bezdomnych było jednym z elementów złożonego badania socjodemograficznego, którego inicjatorem co dwa lata jest Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W Słupsku w akcji wzięli udział pracownicy MOPR z Zespołu ds. osób bezdomnych i uchodźców, Policja, Straż miejska, streatworkerzy Stowarzyszenia „Horyzont” oraz studenci II roku, studiów pierwszego stopnia, Praca Socjalna w środowisku wielokulturowym.

Zespoły docierały wszędzie tam gdzie osoby bezdomne przebywają na co dzień: w miejsca niemieszkalne (klatki schodowe, działki, pustostany, zsypy na śmieci itp.) oraz do placówek dla osób bezdomnych. Oprócz liczenia oferowano pomoc oraz informowano o formach pomocy. Podstawowym elementem badania była ankieta badająca zjawisko bezdomności. Narzędzie da wiedzę o m.in. o jej przyczynach, okresie trwania, stanie zdrowia osób, wieku itp.

Według danych z ubiegłych lat liczba osób bezdomnych utrzymuje się na stałym poziomie około 200. Badanie na terenie Słupska prowadzone jest od 2001 roku. 

 

Altana, do której wchodzi uczestnik patrolu

Uczestnicy patrolu idą w stronę altany gdzie przebywa osoba bezdomna

Widok na altanę na działkach, w której są porozrzucane rzeczy.

Pracownik MOPR rozmawia z osobą bezdomna zamieszkującą altanę

Kuchnia w altanie działkowej

wolontariuszki przed wyruszeniem na patrol

Strażnicy Miejscy i Policjantki przed wyruszeniem na patrol

Strażnicy Miejscy przed wyruszeniem na patrol

Pracownicy MOPR przed wyruszeniem na patrol

Wolontariuszki przed garażami w trakcie patrolu

Dyrektor MOPR z wolontariuszkami w trakcie patrolu

Dyrektor MOPR z wolontariuszkami w trakcie patrolu w pustostanie

Uczestnik patrolu sprawdza altany działkowe

Dyrektor MOPR z wolontariuszkami w trakcie patrolu

Uczestnik patrolu wypełnia ankietę z osoba bezdomną

Uczestnik patrolu wypełnia ankietę z osoba bezdomną

Dyrektor MOPR wypełnia ankietę z osoba bezdomną

Uczestnik patrolu wypełnia ankietę z osoba bezdomną

Uczestnik patrolu wypełnia ankietę z osoba bezdomną