20 lat działalności obchodził personel oraz pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku. Placówka jest jedną z najważniejszych, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi w mieście.

Uroczystość podsumowująca dwie dekady działalności na polu pomocy społecznej, miała miejsce 24 listopada w ŚDS przy ul. Kościuszki 3. Personel wraz podopiecznymi zaprosili do wspólnego świętowania dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawicieli Urzędu Miasta oraz gości zaprzyjaźnionych od lat z placówką.

Ośrodek tego dnia był otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, co dawało możliwość porozmawiania z personelem o funkcjonowaniu placówki, formach terapii i celach jakie w pracy z pensjonariuszami stawiają sobie wychowawcy. W trakcie uroczystości pensjonariusze zaprezentowali film o ośrodku, stworzony przez nich samych, w ramach pierwszej w Polsce telewizji osób niepełnosprawnych. Dostępna przez cały czas była również specjalna wystawa prac plastycznych, które powstały w ramach terapii zajęciowej.

- My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać". Wy możecie być pewni, ze pomocy przyjaciół Wam nie zabraknie gdy będzie ona najbardziej potrzebna. Pozwoliłem sobie zacytować Epikura – powiedział w trakcie otwarcia spotkania Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Serdecznie dziękuję personelowi i dyrekcji za zaangażowanie w niełatwą i wymagającą pracę. Tworzycie bardzo ważną placówkę na mapie Słupska, która jest wyjątkowo aktywna i ma bardzo dobrą ofertę wsparcia terapeutycznego

W ciągu 20 lat funkcjonowania placówki z jej oferty skorzystały 333 osoby. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego. Do głównych zadań ŚDS należy terapia osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

dyplom 900 SDS