Zarząd Województwa Pomorskiego dofinansuje dwa projekty miejskie mające na celu rewitalizację Słupska. Jednym z nich jest projekt MOPR.

Główny projekt „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” zaprojektowano na kwotę aż 69 585 996,99 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 35 949 243,37 zł.

Partnerski projekt MOPR „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w całkowitej kwocie wyniesie
6 974 435,74 zł, kwota dofinansowania to, aż 6 625 637 zł.

W ramach głównego projektu przebudowywane będą drogi, powstaną nowe miejsca rekreacji, przebudowane zostaną ulice jak m.in. ul Długa, odnowione parki oraz kamienice, powstaną nowe miejsca kultury.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projekt będzie prowadził w partnerstwie z Fundacją Progresja i Stowarzyszeniem „Krąg”. Projekt skierowany jest do 400 mieszkańców obszaru rewitalizowanego (centrum miasta wraz z ościennymi dzielnicami, które zamieszkuje ok. 22 tys. osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo–wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin.

W ramach projektu przewiduje się m.in powstanie Lokalnego Punktu Koordynującego wspierającego system teleopieki, utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, utworzenie, wyposażenie i prowadzenie psychologicznej poradni rodzinnej z mieszkaniem terapeutycznym.

- To bardzo duży sukces miasta i wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie projektu – mówi Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, bez których nasz projekt by nie powstał a szczególnie moim dwóm współpracownikom: mojemu zastępcy Marcinowi Trederowi oraz Pawłowi Kamińskiemu, kierownikowi Działu Projektów i Analiz.

 

konferencja prasowa przy baszcie czarownic. Prezydent miasta otoczony dziennikarzami. Mówi o projektach

konferencja prasowa przy baszcie czarownic. Prezydent miasta otoczony dziennikarzami. Mówi o projektach

konferencja prasowa przy baszcie czarownic. Dyrektor MOPR miasta otoczony dziennikarzami. Mówi o projekcie

konferencja prasowa przy baszcie czarownic. Dyrektor MOPR miasta otoczony dziennikarzami. Mówi o projekcie